Privacy voorwaarden

Levendig Landgoed Huize Padua vindt privacy belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens geven/verkopen wij nooit aan derden! Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Op deze pagina vind je informatie over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, hoe wij je privacy beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij informatie aan jou of anderen verstrekken.

Welke gegevens leggen wij vast?

Levendig Landgoed Huize Padua verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Btw-nummer
 • KvK-nummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Cookies
 • Foto’s/video’s

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we persoonsgegevens?

Levendig Landgoed Huize Padua verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook-advertenties. We doe dit alleen met de gegevens die je hiervoor zelf verstrekt en niet met gegevens die via onze contactformulieren binnengekomen zijn.
 • Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, je hebt aangemeld voor een gratis (online) workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je altijd weer uitschrijven met de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. We halen je e-mailadres meteen uit het bestand en het wordt niet bewaard. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Laposta.


We gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om jouw bestelling(en) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. We verkopen/verstrekken je gegevens niet aan derden. Je gegevens worden alleen aan derden gegeven wanneer zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.

Wanneer je een online product of dienst koopt en daarvoor betaalt, word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor via een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (creditcardnummer, Paypal login of iDeal gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook niet door Levendig Landgoed Huize Padua opgeslagen. De enige gegevens die wij opslaan zijn:

 • Voor – en achternaam

Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon

 • Adres, postcode en woonplaats

Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling

 • Telefoonnummer

Mochten we je willen informeren over je bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie over je training doorgeven dan doen we dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Het is nooit verplicht om je telefoonnummer in te vullen.

 • E-mailadres

Bij elke bestelling ontvang je, zodra je bestelling binnen is, een bevestiging en factuur per e-mail. Indien het een bestelling is die wordt verzonden, verstuurt PostNL (en/of MyParcel) uit mijn naam een e-mail met de track & trace code.

 • IP-adres

Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.

Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van deze maand verwijderd van de server.

Wanneer kun je je toestemming, inzien, laten aanpassen of intrekken?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Levendig Landgoed Huize Padua en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Binnen welke termijn behandelen wij je verzoek?

Wij zullen je vragen of verzoeken binnen een maand beantwoorden. Kost de beantwoording van jouw vraag of verzoek onverhoopt meer tijd, dan informeren wij je hierover binnen een maand. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Waarom vragen wij om identificatie bij een verzoek?

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Deze kopie verwijderen we zodra deze niet langer noodzakelijk is voor het doel.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij verstrekken je gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.
De gegevens in het boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens verwijderen we binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting. De bovenstaande termijn geldt, mits er verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?

Levendig Landgoed Huize Padua neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, zoals een SSL-certificaat, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@levendiglandgoedhuizepadua.nl.

Waar zijn data opgeslagen?

De digitale data zijn opgeslagen in verschillende datacentra in Nederland, en vallen daarmee onder de Europese privacywetgeving

Hoe kunt je contact met ons opnemen?

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@levendiglandgoedhuizepadua.nl.

Contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens kan via de website van de autoriteit: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen, raden wij je aan om deze pagina regelmatig te bekijken, zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Wij hebben het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en nodig vinden.

Kunst, in alle vormen en technieken, maakt de leefomgeving prettiger en zorgt voor contact tussen mensen. De komende jaren gaan we met kunstwerken en kunstprojecten het Levendig Landgoed toegankelijker maken.

Wij gaan netjes om met je gegevens. Lees hier hoe wij je gegevens verwerken

Ik ga akkoord met het privacybeleid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1742 - 1832
1832 -1969
1969 - Nu
2024
2026
2030

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.