Heden

We gaan ons blikveld verbreden. Ruimte bieden voor verschillende functies, zodat een levendig landgoed ontstaat. Van kennisinstelling tot groene onderneming, brasserie of duurzame woning. We verwelkomen nieuwe gebruikers, bezoekers en bewoners die – elk op hun eigen manier – een bijdrage kunnen én willen leveren aan ons gedachtegoed. Met frisse ideeën en door te kiezen voor interactie. Met Huize Padua als verbindende factor.

GGZ Oost Brabant is op dit moment de grootste partner van Levendig Landgoed Huize Padua. Dit is terug te voeren op de geschiedenis van het landgoed. De broeders Penitenten namen de zorg voor ‘krankzinnigen’ op zich wat in de jaren ‘90 over werd overgenomen door GGZ Oost Brabant. 

De organisatie investeert volop in de transformatie van Huize Padua tot een levendig landgoed. GGZ Oost Brabant werkt graag samen met partners om het gebied een toekomstbestendige invulling te geven.

De plannen voor het landgoed zijn te lezen in de gebiedsvisie

De indeling van het
levendig landgoed

Grofweg gaan we het landgoed in vier gebieden
indelen:

Parkzone:

De sfeer van het centrale park met een dierenweide breiden we uit tot de Kluisstraat. Hier is ruimte voor kleinschalige dorpse gebouwen die in het groen staan. Deze groene ‘tussenruimtes’ zorgen voor nieuwe, informele wandelroutes op het terrein.

Natuurzone:

Aan de rand van het plangebied is ruimte voor natuurontwikkeling in combinatie met kleinschalige woningen en een recreatieve route.

Dorpslint:

De zone langs de Daniël de Brouwerstraat wordt een dorpslint met onder andere een ‘dorpsplein’ en een recreatieve entree tot ons levendige landgoed.

Buitengebied:

In de zone aan de achterzijde van het plangebied (bij de Boerderij) is ruimte voor bijvoorbeeld tiny houses, kleinschalige landbouwinitiatieven en natuurontwikkeling.

Entree en
parkeren

Er komen twee toegangswegen: een hoofdingang en een ‘landgoed-entree’. Deze laatste op de kruising van de Oude Laan en Daniël de Brouwerstraat is vooral bedoeld voor recreatief gebruik en bestemmingsverkeer. De nieuwe laan bereik je via de hoofdingang. Parkeren gebeurt centraal langs de Kluisstraat. Daarnaast zijn er zones op het terrein waar geparkeerd kan worden in vakken die zijn omgeven door groen (bijvoorbeeld met hagen).

Hoofdgebouw GGZ Oost Brabant Levendig Landgoed Huize Padua
PaduaPop op Levendig Landgoed Huize Padua

Elkaar
ontmoeten

Huize Padua is vanuit de historie verweven met de omgeving en biedt straks ruimte voor wonen, (samen)werken, leren én zorg. Een fijne plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een kleinschalige horecavoorziening, Museum De Kluis en activiteiten, zoals PaduaPop, Padualoop en de jaarlijkse kerstmarkt dragen bij aan de levendigheid op het landgoed.

Werken en leren

Huize Padua is een plek waar mensen in een prachtige omgeving passend en zinvol werk doen. Het is ook dé plek waar GGZ Oost Brabant haar kennis- en expertisecentrum, bestuur en ondersteunende diensten concentreert.

Wonen

Op Levendig Landgoed Huize Padua is ruimte voor (zorg)organisaties en kleinschalige woonvormen voor bijvoorbeeld ouderen of jongeren. Er is ruimte voor zo’n 350 cliënten van zorgorganisaties en er worden ongeveer 180 eenheden voor derden gerealiseerd. Het terrein biedt daarnaast ruimte voor verbinding met verblijfsrecreatie in de omgeving. Duurzaamheid, flexibiliteit en financiële haalbaarheid zijn kernwoorden bij de ontwikkeling van het terrein.

Zorgen

GGZ Oost Brabant blijft een belangrijke partner van Levendig Landgoed Huize Padua, omdat de healing environment van het terrein bijdraagt aan het herstel van (kwetsbare) mensen. De organisatie investeert in (zorg)innovatie en zoekt bewust samenwerkingen op met andere (zorg)organisaties, maatschappelijke organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen. Ook door kennisdeling ervaar je op het landgoed de kracht van samen leven.  

Man op crosstrainer op Levendig Landgoed Huize Padua

Wij gaan netjes om met je gegevens. Lees hier hoe wij je gegevens verwerken

Ik ga akkoord met het privacybeleid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1742 - 1832
1832 -1969
1969 - Nu
2024
2026
2030

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.